Πλαστική χειρουργική

Χρησιμοποιούμε την λέξη πλαστική τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή ορολογία (plastic) από την ελληνική λέξη «πλάθω»  που σημαίνει δίνω μορφή σε κάτι.


Δρ. Σωτήρης Κουτσόγιωργας


Στην αρχαιοελληνική γραμματεία θα βρούμε πολλές ρύσεις που αντικατοπτρίζουν την υγιή προσέγγιση στην Πλαστική χειρουργική και κυρίως στην αισθητική χειρουργική, «μέτρον άριστον», «μηδέν άγαν», «ουκ εν τω πολλώ το ευ». Η υγιής προσέγγιση λοιπόν είναι η «χρυσή μεσότητα»  ανάμεσα στην υπερβολή και στην έλλειψη. Είναι μια προσωπική επιλογή και θα πρέπει να λαμβάνεται από εσάς και για εσάς, και όχι για να  εκπληρώσετε  επιθυμίες άλλων προσώπων ή να φτάσετε σε μια ιδανική εικόνα.

Η πλαστική χειρουργική περιλαμβάνει την επανορθωτική και την αισθητική χειρουργική (πιο γνωστή σαν κοσμητική).
Η επανορθωτική χειρουργική διορθώνει ή βελτιώνει  δυσμορφίες από  ατυχήματα, νοσήματα ή εκ γεννετής ατέλειες.
Η αισθητική–κοσμητική χειρουργική περιλαμβάνει χειρουργικές και μη χειρουργικές διαδικασίες που έχουν σαν στόχο την  αναδιαμόρφωση  της δομής του προσώπου και του σώματος, προκειμένου να βελτιώσουν την εμφάνιση και την αυτοεκτίμηση. Κατάλληλοι υποψήφιοι για αισθητικές διαδικασίες είναι υγιή άτομα με θετική προοπτική και ρεαλιστικές προσδοκίες.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει σαν στόχο την παροχή γενικών πληροφοριών και την ενημέρωση σας σε θέματα που σας αφορούν.

Θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπ’ όψιν σας ότι δεν είναι εφικτό να καλύψει και να λύσει όλες τις απορίες και τα ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν. Σε κάθε περίπτωση η προσωπική προσέγγιση και η επίσκεψη στο ιατρείο μας θα ολοκληρώσει την γενική εικόνα  και θα σας βοηθήσει στην λήψη τελικών αποφάσεων.

 


c